Naše služby

Náš prístup

Kombinujeme dlhoročné skúsenosti Starmedie Co. s mladíckou dravosťou ZenithOptimedie. Využívame silné lokálne know-how Starmedia Co.
a medzinárodné vizionárstvo Zenith Global Reports. Posilňujeme prepojenie dvoch najskúsenejších analytických tímov s najvyššou pridanou hodnotou na trhu. Prehlbujeme dobré vzťahy s médiami vyúsťujúce do inovatívnych riešení, ktoré pravidelne realizujeme ako prví na trhu.

Čo ponúkame klientom

Synergia objemov oboch partnerov VivaKi zaraďuje VivaKi Exchange Slovakia medzi top 3 nákupné domy na Slovensku s ambíciou, aby sa stal stať sa lídrom. Našim klientom týmto prepojením zabezpečíme silnejšie vyjednávacie pozície, lepšie nákupné podmienky. Obaja partneri VivaKi majú dlhodobo nadštandardné vzťahy s médiami, a tak klientom prinášame nadhodnotu v realizácii neštandardných riešení, ktoré sú často kľúčové pre úspešnosť ich komunikačných konceptov.