Kontakt


E-mail:

info@vivakiexchange.sk

Korešpondenčná adresa a sídlo:

VivaKi Exchange Slovakia, s.r.o
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava

Prevádzka:

VivaKi Exchange Slovakia, s.r.o.
Leškova 5
811 04 Bratislava